Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie wydawania i składania wniosków na okres zasiłkowy 2017/2018

NFORMACJA  GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZWIERZYNIE 

W SPRAWIE WYDAWANIA I SKADANIA WNIOSKÓW 

NA ZASIŁEK RODZINNY, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)  I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie informuje, że od dnia 01.08.2017r., rozpocznie się składanie wniosków w dziale świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2017/2018r.

W związku z pracami w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nad nowymi wnioskami, wnioski i załączniki Tutejszy Ośrodek będzie wydawał niezwłocznie po  opublikowaniu ich w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wnioski na zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie wychowawcze (500+), fundusz alimentacyjny i stypendium szkolnego będą wydawane od dnia 16.08.2017r. w godzinach urzędowania tutejszego Ośrodku Pomocy Społecznej.

       Wnioski na zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie wychowawcze (500+), fundusz alimentacyjny i stypendium szkolnego będzie można składać w GOPS w następujących terminach:

 • od dnia 01.08.2017r. Świadczenie Wychowawcze (500+)  i Fundusz Alimentacyjny
 • od dnia 01.09.2017r. Zasiłek Rodzinny i Specjalny Zasiłek Opiekuńczy
 • od dnia 01.09.2017r. do 15.09.2017r. Pomoc materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zwierzyn (stypendium)

w godzinach urzędowania Ośrodka:

Poniedziałek: 07.30- 17.00

Wtorek-Czwartek: 07.30-15.30

Piątek: 07.30- 14.00  

ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn w pokoju 2-3

Dodatkowe terminy przyjmowania wniosków na Świadczenia Rodzinne, Świadczenie Wychowawcze i Fundusz Alimentacyjny:

 • 23.08.2017r. (środa) godz. 15.30-18.00
 • 06.09.2017r. (środa) godz. 15.30 -18.00
 • 16.09.2017r. (sobota) godz. 08.00-12.00
 • 20.09.2017r. (środa) godz. 15.30- 18.00
 • 30.09.2017r. (sobota) godz. 08.00 - 12.00
 • 04.10.2017r. (środa) godz. 15.30-18.00
 • 14.10.2017r. (sobota) godz. 08.00 - 12.00
 • 18.10.2017r. (środa) godz. 15.30 -18.00
 • 28.10.2017r. (sobota) godz. 08.00 - 12.00

Jednocześnie informujemy, że podania o dożywanie dzieci w szkole w związku z realizacją programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywania na lata 2014-2020r.” należy składać do dnia 31.08.2017r.

GOPS