Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Pomoc w formie rzeczowej (opał, odzież, obuwie, leki itp.)

 

Sprawę załatwia:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops@zwierzyn.pl

 

Dokumenty od wnioskodawcy, osoby zainteresowanej i jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Świadczenie może być udzielane z urzędu:

  1. Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie pomocy w formie rzeczowej.
  2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu.
  3. Oryginały zaświadczeń lub oświadczenia o dochodach rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc lub oświadczenie o dochodach
  4. Inne dokumenty mające wpływ na formę i rozmiar udzielanej pomocy.

 

Dokumenty niezbędne w postępowaniu:

  1. Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.
  2. Oświadczenie o stanie majątkowym.
  3. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
  4. Zaświadczenie o dochodach osób wspólnie zamieszkałych.

 

Forma załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji w zakresie przyznania pomocy, skierowanie do sklepu, sklepu  z odzieżą używaną , apteki

 

Przewidywany termin załatwienia:

Niezwłocznie.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 pkt. 3, art. 48 ust. 1 i 3, art. 102, ustawy z 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 Nr 175 poz. 1362)

 

Dostępność procedury:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops@zwierzyn.pl Tel. 957617342 lub UG Zwierzyn 957617580

 

Informacje na temat opłat

Postępowanie nie podlega opłatom.