Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

REALIZACJIA KONTRAKTÓW SOCJALNYCH

 

Sprawę załatwia:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie

Adres: ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops@zwierzyn.pl

 

Dokumenty od wnioskodawcy, osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego:

  1. Zgoda klienta ośrodka na współpracę i sporządzenie kontraktu socjalnego.
  2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu.
  3. Oryginały zaświadczeń potwierdzających dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc lub oświadczenie o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
  4. Inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową.

 

Informacje na temat opłat:

Postępowanie nie podlega opłatom.

 

 Dokumenty niezbędne w postępowaniu:

  1. Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.
  2. Oświadczenie o stanie majątkowym.
  3. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
  4. Oświadczenie o dochodach i innych okolicznościach podpisane pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 233K.K)
  5. Kontrakt Socjalny

 

Forma załatwienia sprawy:

Sporządzeniu kontraktu socjalnego

 

Przewidywany termin załatwienia:

W zależności od uzgodnień zaakceptowanych przez obie strony.

 

Informacje na temat trybu odwoławczego:

Zażalenie do kierownika GOPS Zwierzyn

 

Podstawa prawna:

  1. Art.11 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.)

  

Dostępność procedury:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, ul.Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops@zwierzyn.pl Tel. 957617342 lub UG Zwierzyn 957617580

 

Uwagi:

Kontrakt socjalny sporządza się w miejscu zamieszkania osoby przy czynnym udziale obu stron. Kontrakt socjalny w trakcie realizacji może ulec modyfikacji.  Zmiany w kontrakcie muszą zaakceptować  obie strony kontraktu. Realizacja założeń kontraktu socjalnego podlega ocenie zgodnie z terminem uzgodnionym podczas jego sporządzania.