Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Zapytanie ofertowe na usługę transportową.

Gmina Zwierzyn -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                   Zwierzyn, dn. 18.07.2017r.
ul. Wojska Polskiego 8
66-542 Zwierzyn
Telefon 957617342
e-mail: gops@zwierzyn.pl


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, powiat strzelecko – drezdenecki, woj. lubuskie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę transportową. Usługa ta miałaby obejmować transport posiłków w dni nauki szkolnej z Zespołu Placówek Oświatowych, ul. Strzelecka 4, 66-542 Zwierzyn do Publicznej Szkoły Podstawowej mieszczącej się przy ulicy Wojska Polskiego 58, 66-542 Zwierzyn na okres od 04.09.2017r. do 22.06.2018r.
Jeśli Państwa firma spełnia wymogi transportu żywności zgodnie z wytycznymi sanepidu i zainteresowana jest wykonaniem w/w usługi prosimy o dostarczenie oferty cenowej. W ofercie należy przedstawić cenę brutto za usługę miesięcznie. Oferty należy złożyć do tutejszego Ośrodka za pośrednictwem Poczty Polskiej, poczty elektronicznej bądź osobiście w terminie do dnia 27 lipca 2017 roku do godziny 15:00 wraz z dokumentami potwierdzającymi fakt prowadzenia działalności gospodarczej (CEIDG) oraz potwierdzeniem spełniania wymogów stacji sanitarno - epidemiologicznej .
 

                       Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwierzynie

                                                                Angelika Jaworska