Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

SPOTKANIE OPŁATKOWE DLA SENIORÓW

                    PODZIĘKOWANIA

W dniu 13.12.2017r., wzorem lat ubiegłych, odbyło się kolejne spotkanie opłatkowe dla seniorów. Organizatorem wydarzenia był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie. Spotkanie zgromadziło nie tylko zacnych seniorów z naszej gminy, ale i przedstawicieli władz gminy i poszczególnych sołectw. Z roku na rok frekwencja jest coraz większa. W tym roku trudno było znaleźć puste miejsce przy stole.

Był to wyjątkowy wieczór, spędzony przy dźwiękach kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Zwierzynie pod czujnym okiem pedagogów, zespołu Serenada oraz chóru Gościmczanki.

To spotkanie nie udałoby się bez wsparcia i zaangażowania wielu ludzi dobrej woli, którzy podarowali pieniądze, art. spożywcze oraz wiele godzin pracy, aby to spotkanie stało się realne.

W szczególności pragniemy podziękować: Państwu Zofii i Tomaszowi Marć, Ks Mieczysławowi Bilskiemu, Pani Marii Kubiś, Pani Monice Łohunko, Pani Janinie Antoszewskiej, Pani Danucie Makarewicz, Pani Agnieszce Łesak, Pani Marzenie Dobrzyńskiej, Pani Małgorzacie Romanowskiej, Pani Annie Szpila  i uczniom szkoły w Zwierzynie, Piekarni Zenard, Kołu Gospodyń Wiejskich „Pełczanki”, Radzie Sołeckiej i Sołectwu Brzezinka, Sołectwu Górki Noteckie, Sołtysowi i sołectwu Zwierzyn II, sołectwu Górecko, sołectwu Żółwin, sołectwu Błotno, uczestnikom Klubu Integracji Społecznej i Centrum Integracji Społecznej, chórowi Gościmczanki, ochotnikom,  wolontariuszom, wszystkim, którzy pomagali przy obsłudze spotkania oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Zwierzynie „JUTRZENKA” za udostępnienie sali.

Udzielona pomoc i zaangażowanie bardzo pomogły w przygotowaniu spotkania opłatkowego.

Zdjecia udostępnione przez Gminny Ośrodek Kultury w Zwierzynie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dziękuje wszystkim darczyńcom za okazane serce i wsparcie.