Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

"Pomoc w domu" w ramach programu "Za życiem"

"Pomoc w domu" - Nowa forma wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych w realizacji codziennych obowiązków domowych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie realizuje na terenie Gminy Zwierzyn nową formę wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych zgodnie z programem „Za życiem” -"Pomoc w domu" . Jest to wsparcie w realizacji domowych obowiązków w wymiarze 10 godzin tygodniowo w ramach Programu „Za życiem” W ramach "Pomocy w domu" rodzice i opiekunowie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, mogą skorzystać z pomocy osoby bezrobotnej skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich w ramach prac społecznie użytecznych do realizacji codziennych obowiązków domowych związanych m. in. z prowadzeniem domu, pomocą w dotarciu do przychodni specjalistycznej, pomocą w załatwieniu niezbędnych spraw urzędowych, realizacją recept itp. w wymiarze do 10 godzin w ciągu tygodnia. Oferowana forma wsparcia jest niezależna od sytuacji dochodowej i jest nieodplatana dla rodziny korzystającej. Warunkiem skorzystania z pomocy jest złożenie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zwierzynie wniosku przez rodzica/ opiekuna w sprawie skierowania osoby bezrobotnej (II profil) jednocześnie korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej do realizacji prac społecznie użytecznych "Pomoc w domu". GOPS w Zwierzynie w ramach oferowanego wsparcia współpracuje z PUP w Strzelcach Krajeńskich, który na wniosek Gminy kieruje osoby bezrobotne wskazane przez pracowników socjalnych do realizacji prac społecznie użytecznych. Wszelkich dodatkowych informacji na temat można uzyskać od pracowników GOPS Zwierzyn osobiście lub telefonicznie w godzinach urzędowania placówki.