Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Opieka Wytchnieniowa

                   INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie realizuje  Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 (MODUŁ I) finansowany z  Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

Osoby zainteresowane taką formą wsparcia mogą składać wnioski w biurze GOPS ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn. Gotowy wniosek powinien zawierać dane opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę i osoby nad którą sprawowana jest opieka. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy i świadczeniobiorcy – do wglądu.

  1. Skala Bartel wypisana przez lekarza specjalistę.
  2. Oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie opieki wytchnieniowej (obowiązkowo) oraz orzeczenie o niepełnosprawności
     

Procedurę zakańcza przeprowadzenie rodzinnego wywiadu w miejscy zamieszkania osoby nad którą sprawowana jest opieka i wydanie decyzji administracyjnej.